mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 365 ngày 001…

freelance bao tri tich hop hackintosh 10.10.5 (14F27) ok

thiết kế đồ họa làm tự do ngay Paris, tư vấn tích hợp hackintosh & pc

Tôi thiết lập cấu hình máy vi tính, chuyên cho Dtp, Video, 3D, Internet,
Tư vấn và bảo trì tùy chọn, chỉ giao máy vi tính hackintosh tại Paris khu 13

freelancer bảo trì tích hợp hackintosh 10.10.5 (14F27)

địa chỉ trang web tại paris bảo trì tích hợp hackintosh

một máy hackintosh

Hệ điều hành Yosemite
Phiên bản 10.10.5 (14F27)
iMac (27 inch, cuối năm 2013)
Bộ xử lý Intel Core i7 3,5 GHz
Bộ nhớ DDR3 32 GB 1600 MHz
Khởi động đĩa 1010
Đồ họa NVIDIA GeForce GTX 780 6143 MB
Số sê-ri mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

hackintosh của tôi đã sẵn sàng cho mượn các đối tác của tôi
sớm chào bán và cho thuê (PC của tôi gắn kết)
tại Paris

bảo trì tích hợp

365 vui học mỗi ngày
365 ngày vui
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 365 ngày…